Leer Met Musiek

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Course Description

Samevatting van die kursus:

  • Hoe musiek as waardevolle hulpmiddel gebruik kan word om spraak – en taalontwikkeling te ontwikkel.
  • Die voordele van tweetaligheid
  • Eienskappe wat in musiek, swel as spraak en taal voorkom.
  • Hoe musiek aktiwiteite ‘n rol kan speel in lees, taal en kommunikasie.
  • Wat gebeur tydens vroeë kinderontwikkeling wanneer musiek betrokke is?
  • Watter areas van die brein word gestimuleer tydens musiek aktiwiteite?
  • Die sleutel rol van ritme, klank en beweging.
  • Die oorvleueling van netwerke in die brein tydens musiek aktiwiteite.
  • Die rol van instrumente spel tydens musiek aktiwiteite.
  • Hoe musiek ouditiewe persepsie kan ontwikkel.
  • Musiek aktiwiteite kan kindersse woordeskat uitbrei.
  • Die karakter eienskappe van kinders van verskillende ouderdomsgroepe en hul reaksie op musiek aktiwiteite.
  • Ouderdomsgepaste aktiwiteite vir verskillende ouderdomsgroepe.

Course Content

This course includes: